Hasta Güvenliği
20 Haziran 2022

Birim

Hasta Güvenliği Komitesi

Görev Adı

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hasta güvenliğini tehdit edecek problemlerin tespiti ve çözüm önerisinin sunulması

Amir Ve Üst Amirler

Başhekim, Hasta Güvenliği Komitesi

Sorumluluk ve İlişkiler

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hasta güvenliğinin sağlanması için yapılacak tüm iş ve işlemlerin takibinden sorumludur.

Hastaya hizmet verilen tüm birimlerle ve gerektiğinde diğer birimlerle ilişkilidir.

Dikey-Yatak Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları

Hastane İdaresi, Tüm Birimler, Komite Üyeleri

Görev Devri

---

Yetki Devri

---

Görev Amacı

Temel hasta haklarının ve hasta memnuniyetinin sağlanması ile hizmet alınan tüm süreçlerde; hasta/ hasta yakınının saygı görmesi ve güvenle hizmet almasının temin edilmesi.

Temel İş Yetki Ve Sorumluluklar

 

1. Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlamak,

2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının kurulmasını sağlamak,

3. İlaç uygulamalarının güvenli yapılmasını sağlamak,

4.Laboratuar da hasta güvenliğinin sağlamak,

5. Radyasyon güvenliğini sağlamak,

6. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması çalışmalarını sürdürmek,

7. Güvenli cerrahi uygulamalarının yapılmasını sağlamak,

8. Tıbbi cihaz güvenliğini sağlanması çalışmalarını yürütmek,

9.Hasta mahremiyetinin sağlanmak,

10. Hastaların güvenli transferinin sağlanmak,

11.Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi sağlamak,

12.Bilgi güvenliğinin sağlanması

13. Enfeksiyonların önlenmek,

14.Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

15. Çalışanlara hasta güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

16. Çalışma Usul ve Esasları Hasta Güvenliği Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

17. Komite rutin olarak 3 ayda bir toplanır. Olağanüstü durumlarda başkanın daveti ile toplantı yapılabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

18. Toplantılarda; hasta güvenliği uygulamaları, istenmeyen olay bildirim sistemi (İOBS), düşme bildirimleri, hasta ve çalışan görüş ve önerileri, eğitim talepleri vb. gibi hasta güvenliğini ilgilendiren konular tartışılarak karara bağlanır.

19. Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır, Kalite Biriminde saklanır.