Tesis Güvenliği
20 Haziran 2022

Birim

Tesis Güvenliği Komitesi

Görev Adı

Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik alt yapısını oluşturmak

Amir Ve Üst Amirler

Başhekim, Tesis Güvenliği Komitesi

Sorumluluk ve İlişkiler

Hastanenin fiziki koşulları ve teknik alt yapısı ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümlenmesinden sorumludur.

Tüm birimlerle ilişkilidir.

Dikey-Yatak Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları

Hastane İdaresi, Tüm birimler

Görev Devri

---

Yetki Devri

---

Görev Amacı

Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkları tespit etmek ve gerekli iyileştirme yapmak.

Temel İş Yetki Ve Sorumluluklar

1. Hastane alt yapı güvenliğini sağlamak,

 

2. Kurumda can ve mal güvenliğini sağlanmak,

 

3. Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yapmak,

 

4. Atık yönetimi çalışmalarını yürütmek,

 

5. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

 

6. Tehlikeli maddelerin güvenli yönetimini sağlamak,

 

 

7. Hastane çevresinin düzenli ve temiz olmasını sağlamak,

 

8. Asansör, elektrik, jeneratör, medikal gaz, atık su, havalandırma sistemlerinin denetim ve bakımını yaptırmak,

 

9. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirmesini yapmak,

 

10. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak.

 

11. Komite rutin olarak 3 ayda bir toplanır.

 

12. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.