Eğitim Komitesi
20 Haziran 2022

Birim

Eğitim Komitesi

Görev Adı

Zorunlu eğitimler ve personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek.

Amir Ve Üst Amirler

Başhekim,Eğitim Komitesi

Sorumluluk ve İlişkiler

Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Halk Eğitim Planının uygulanması için yapılacak tüm iş ve işlemlerin organizasyonundan sorumludur. Tüm birimlerle ilişkilidir.

Dikey-Yatak Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi, Hastane İdaresi, Tüm hastane çalışanları ve hastalar

Görev Devri

---

Yetki Devri

---

Görev Amacı

Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, hasta/hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesi

Temel İş Yetki Ve Sorumluluklar

1. Hizmet kalite standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlamak,

 

2. HKS Eğitim Prosedürüne göre personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmete katkı sağlayacak talepleri değerlendirerek faaliyetlerini planlamak ( her yıl Aralık ayı içinde),

 

3. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden gelen personele yönelik eğitim taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak.

 

4. Eğitim Planın uygulanmasının sağlamak ve denetimini yapmak,

 

5. Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak,

 

6. Yeni başlayan ya da görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimlerini organize etmek.

 

7. Hasta ve yakınlarının eğitimini organize etmek, bu amaçla yazılı doküman hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak.

 

8. SKS çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütmek.

 

9. 3 ayda bir toplantı gerçekleştirmek

 

10. Toplantıları Toplantı Tutanak Formu ile kayıt altına almak ve Kararların bir örneğini Kalite Yönetim Birimine göndermek.

 

11. Toplantı gündemini Kalite Yönetim Direktörü ve eğitim hemşiresi ile birlikte belirlemek.