Amaç ve Hedeflerimiz
17 Haziran 2022

Hedef-1: Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak.

Hedef-2: SKS puanının 90 ve üzeri çıkartmak.

Hedef-3:Zorunlu eğitimlere katılma oranın %90 ve üzeri tutmak.

Hedef-4:Hasta Memnuniyet Anketlerinde Memnuniyet Oranını %90 ve üzeri tutmak.

 Hedef-5:Çalışan Memnuniyet Anketlerin Katılıyorum-Tamamen Katılıyorum  Oranını %80 ve üzeri tutmak.

Hedef-6:El  Hijyeninin 5N kuralına göre uygulaması oranını %85 ve üzerinde olmasını sağlamak.

Hedef-7: Acil Servisinde sertifikalı hemşire eğitimi alan sayısını arttırmak.

Hedef-8:Hastane ihtiyaçları doğrultusunda Defibilatör,  Hastabaşı Monitör ve EKG cihazı almak.