Staj Başvuruları
17 Haziran 2022

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ 

 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILISTAJ BAŞVURU EVRAKLARI (ÖNLİSANS-LİSANS İÇİN)

 1.Kariyer Kapısı başvuru şartı aranmaktadır.

2. Öğrenci Dilekçesi

3. Zorunlu Staj Başvuru Formu (asıl 3 adet)

4. İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi (Yüksekokul-Üniversite tarafından Kaşe ve Onaylı) asıl 3 adet

5. Öğrenci Belgesi (Döneme ait)

6. Kimlik Fotokopisi

7. Staj yapılacak sağlık kuruluşunun anlaşmalı olduğu bankadan stajyere ait dekont çıktısı.

8. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına dair belge) Staja başlanılan tarihte üniversitenin öğrenci işlerinden alınıp getirilecek.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı

DİLEKÇE ÖRNEĞİ: dilekce-ornegidocdoc.doc