12-18 MART 2023 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI
15 Mart 2023

12-18 MART 2023 PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI 

PULMONER REHABİLİTASYON İLE

NEFES AL, HAREKET ET, YAŞADIĞINI FARK ET.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu yıl 12-28 Mart 2023 tarihleri arası Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiştir.

Günümüzde uzun süreli solunum hastalıklarının ilaç tedavisinin yanında önerilen pulmoner rehabilitasyon, bu hastaların fiziksel, psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür.

 

Pulmoner Rehabilitasyon kimlere uygulanır?

 

Uzun süreli nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma ve/veya egzersiz kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan, evde veya tele-pulmoner rehabilitasyon (sanal ortamda hastanın evinden katılabileceği) programları olarak uygulanabilmektedir. KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, akciğer tansiyonu, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonu sonrası akciğerlerinde değişiklikleri,  nefes darlığı, yorgunluk ve aktivitelerde kısıtlanma gibi şikayetleri devam eden hastalarda da pulmoner rehabilitasyon önerilmektedir.

 

Pulmoner Rehabilitasyonun amaçları nelerdir?

 

  1. Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliğin ortadan kaldırılması,
  2. Hastalığın ilerlemesinin önlenmesi,
  3. Egzersiz toleransının artırılması,
  4. Sağlık durumunun iyileştirilmesi,
  5. Hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi,
  6. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
  7. Hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılması sonucunda sağlıkla ilişkili harcamaların azaltılması,
  8. Hastalığa bağlı psikolojik durumun düzelmesi,
  9. Sağ kalımda artış sağlanmasıdır.

 

PULMONER REHABİLİTASYON HAFTASI